Till startsida

Är din webbplats anpassad för utländska turister?

Kolla hur den ligger till och få konkreta förbättringstips.

Det här testet har vi tagit fram för att du ska få en indikation på hur bra din webbplats är och ge dig tips på vägen. Vi hoppas det ökar medvetenheten om vad som är viktigt för en framgångsrik webbsida och att du själv också blir säkrare som beställare när du upphandlar nya webbtjänster.

Under testets gång får du massor med tips - spara dem. Dina tips kan du sen skriva ut. Blir du avbruten går det bra att pausa testet och fortsätta senare.

Partner:

Region Dalarna Tillväxtverket VisitSweden